Finnish Internet Forum 2013

Finnish Internet Forumin lyhyt historia

Maailman tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS) pyynnöstä YK:n pääsihteeri Kofi Annan kutsui vuonna 2006 koolle Internet Governance Forumin (IGF), jonka puitteissa valtioiden, yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan sekä teknisen ja akateemisen yhteisön edustajilla oli mahdollisuus keskustella internetin hallinnan laajenevasta ongelmakentästä. IGF oli osa WSIS:n Tunisin vaiheen kompromissia internetin hallinnasta, ja se on osoittautunut huippukokouksen hyödyllisimmäksi ja kestävimmäksi tulokseksi. IGF on järjestetty vuosittain, ja joulukuussa 2015 YK:n yleiskokous päätti jatkaa sen mandaattia vuoteen 2025 saakka.

Yhtenä osoituksena tällaisen kaikkien toimijoiden ja sidosryhmien internet-foorumin tarpeellisuudesta oli IGF:n nopea jälkikasvu alueellisella ja kansallisella tasolla: joka maanosassa syntyi omansa ja eri maissa kolmatta kymmentä kansallista foorumia. Yksi niistä on vuonna 2010 aloittanut Finnish Internet Forum (FIF). Tosin internetiin liittyvän suomalaisen “multistakeholder”-yhteistyön kansalliset juuret ulottuvat jo WSIS-osallistumisen valmistelutyöhön vuodesta 2003 lähtien.

Finnish Internet Forum on kuuden vuoden aikana tarttunut kulloinkin ajankohtaisiin internetin hallintaan liittyviin kansainvälisiin ja kansallisiin teemoihin.

2010: Ensimmäinen FIF pyrki ennen kaikkea tuomaan kansainvälistä keskustelua internetin hallinnan ongelmista Suomeen.  Se järjestettiin välittömänä jatkona Vilniuksessa pidetylle IGF:lle, jonka muutamat avainhenkilöt saatiin esiintymään myös Helsingissä. Suomalaisina teemoina olivat internetiin liittyvä lainsäädäntö ja nuorison internet-käyttö.

2011: Teemoina olivat mm. internetin nimi- ja osoitejärjestelmää hallinnoivan ICANN:n suunnitelmat uusien geneeristen ylimmän tason verkkotunnusten käyttöönottamiseksi ja internet kansalaisvaikuttamisen ja demokratian välineenä.

2012: FIF tarttui ajankohtaiseen keskusteluun ACTA-sopimuksesta (joka sittemmin kaatui Euroopan parlamentissa).  Muita aiheita olivat avoin data, yksityisyyden suoja ja internetin rooli kriisitilanteissa Suomessa.

2013: FIF kysyi, onko internet journalismin tuho vain pelastus, miten kyberturvallisuus ja ihmisoikeudet ovat sovitettavissa yhteen, ja millaista osaa Suomen kaltainen maa voi näytellä globaalissa internet-hallinnassa.

2014: NSA-paljastusten jälkeisessä ilmapiirissä FIF pohti niiden vaikutusta globaaliin keskusteluun internetin hallinnasta ja palasi entistä ajankohtaisempiin kyberturvallisuuden ja yksityisyyden suojan teemoihin. Esillä oli myös tietoyhteiskuntakaaren valmistelu.

2015: FIF järjestettiin tiiviissä yhteistyössä Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa Pikkuparlamentin auditoriossa. Teemoina olivat digitalisaatio Suomessa, teollinen internet (Internet of Things) sekä vuoden 2015 alussa suomalaisiin pankkeihin kohdistuneiden laajojen palvelunestohyökkäysten analyysi.