Finnish Internet Forum 2024 huhtikuun alussa

Aiheina tekoäly ja digiarjen kriisinkestävyys

Tekoäly ja internetin mahdollistaman digiarjen kriisinkestävyys ovat pääaiheina tämän vuoden Finnish Internet Forumissa, joka kokoontuu keskiviikkona 3. huhtikuuta Pikkuparlamentissa eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan vieraana. 

Finnish Internet Forum kokoontuu vuosittain käsittelemään internetin hallinnon ajankohtaisia kysymyksiä. Kuten monet kymmenet vastaavat foorumit eri maissa, se juontaa juurensa YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksesta (2003 ja 2005), jolloin internet governance ensi kertaa nousi kansainväliselle agendalle korkealla tasolla. Tuloksena kaikki toimijat – valtiot, yksityinen sektori, kansalaisyhteiskunta sekä tekninen ja akateeminen yhteisö – ovat mukana internetin kehityksen ja käytön muovaamisessa. Huippukokous perusti tätä varten globaalin Internet Governance Forumin (IGF) ja suositteli vastaavaa vuoropuhelua myös kansallisella ja alueellisella tasolla. European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG) perustettiin 2008 ja Finnish Internet Forum 2010. 

Tilaisuuden avauspuheenvuoron pitää TuV:n pj kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen, sekä loppusanat tiivistää TuV:n vpj kansanedustaja Timo Harakka.

Tekoäly on monessa mukana, eikä vähiten internetissä, ja vaikuttaa siihen hyvässä ja pahassa. Tekoäly voi auttaa siistimään sosiaalista mediaa, mutta myös tuottamaan entistä uskottavampia valheita. Ja jos tekoälyn verkossa oppimasta sisällöstä on yhä suurempi osa sen omaa tuotantoa, alkaako se muistuttaa omaa häntäänsä jahtaavaa kissaa? Internetin sääntelyssä johtavan roolin ottanut Euroopan Unioni on juuri sopinut tekoälysäädöksestään, mutta pystyykö se vastaamaan teknologisen kehityksen luomaan haasteeseen ja miten Suomi asemoituu tässä asiassa jatkossa?

Näistä ja muista tekoälyn ja internetin kosketuskohdista keskustelevat Helsingin yliopiston professori Petri Myllymäki, TuV:n jäsen, kansanedustaja Aura Salla, Pelastakaa lapset ry:n kehittämispäällikkö Anna-Maija Ohlsson, sekä Electronic Frontier Finland ry:n toiminnanjohtaja Tapani Tarvainen. Kommenttipuheenvuoron on lupautunut pitämään Teknologiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Joonas Mikkilä. Paneelikeskustelun moderoi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen digijohtaja Tommi Karttaavi.

Finnish Internet Forumin toinen paneeli keskustelee internetin resilienssistä, kriisinkestävyydestä – toisin sanoen, miten kestävällä pohjalla on meidän digitaalinen arkemme, jos se joutuu uhanalaiseksi, ja mitä tehdään sen kestävyyden varmistamiseksi. Tässä yhteydessä keskitytään myös uusien teknologioiden, kuten kvanttiteknologian tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin internetin salausmenetelmille. Paneelikeskustelun moderoi valtion apulaiskyberturvallisuusjohtaja Stefan Lee ja panelisteina ovat ainakin Petri Puhakainen VTT:ltä, jonka vastuulle kuuluu kyberturvallisuus, Noora Hammar, joka edustaa Women4Cyber Finlandia sekä WithSecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen

Kolmantena aiheena on tilannekatsaus kahteen rinnakkaiseen prosessiin, joilla pyritään vahvistamaan internetin globaalin hallinnan puitteita. YK:n pääsihteerin johdolla on valmistelussa Global Digital Compact syyskuussa kokoontuvan tulevaisuushuippukokouksen (Summit on the Future, 23.-24.9) hyväksyttäväksi. Niin ikään valmistellaan vuoden 2005 tietoyhteiskuntahuippukokouksen 20-vuotisseurantaa (”WSIS+20”) jossa yhteydessä YK:n yleiskokous mm. päättää Internet Governance Forumin jatkomandaatista. Puheenvuorot käyttävät professori David Souter, joka aikanaan toimi WSIS:n 10-vuotisseurannan pääkonsulttina  sekä kehityspolitiikan neuvonantaja Aki Enkenberg Ulkoministeriöstä.

Ilmoittautuminen Finnish Internet Forumiin päättyy 22.3.2024 klo 12. Ilmoittautuminen on edellytys osallistumiselle paikan päällä eduskunnan tiloissa (Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3). Ilmoittautua voi osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/Finnish_Internet_Forum_2024_4040 

Tilaisuus alkaa klo 9.00 ja päättyy noin klo 14.30. Ovet avataan jo klo 8.30. Osanottajien on todistettava henkilöllisyytensä. 

Tilaisuus välitetään verkossa, todennäköisesti sekä Eduskunnan että Finnish Internet Forumin verkkosivuilla. Linkki tilaisuuden seurantaan on https://verkkolahetys.eduskunta.fi 

Finnish Internet Forum on yksi monista kymmenistä kansallisista ja alueellisista internet- foorumeista, joita on kaikkialla maailmassa ja jotka juontavat juurensa YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksista kaksi vuosikymmentä sitten, jolloin internet governanceensi kertaa nousi kansainväliselle agendalle korkealla tasolla. Kokous piti tärkeänä, että kaikki toimijat – valtiot, yksityinen sektori, kansalaisyhteiskunta sekä tekninen ja akateeminen yhteisö – ovat mukana internetin kehityksen ja käytön muovaamisessa. Kokouksen päätösasiakirjalla perustettiin globaali Internet Governance Forum (IGF) ja suositeltiin vastaavaa vuoropuhelua myös kansallisella ja alueellisella tasolla. Suomen osalta kutsuun vastattiin vuonna 2010, josta lähtien Finnish Internet Forum on pidetty vuosittain (virtuaalisena pandemian vuosina 2020 ja 2021).

Finnish Internet Forumin järjestäjiin kuuluvat mm. Ulkoministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen Internet yhdistys, Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry ja Suomen Electronic Frontier Foundation.

Tilaisuuden video striimi osoitteessa:

https://eduskunta.videosync.fi/finnishinternetforum_03042024?embed-view=1