Tekoälyn haasteet ja digiarjen resilienssi vuoden 2024 aiheet

Eduskunnan lisärakennuksen eli Pikkuparlamentin auditorio täyttyi kun Finnish Internet Forum kokoontui tämän vuoden kokoukseensa 3. huhtikuuta. Tilaisuuden isännöi Tulevaisuusvaliokunta, samoin kuin foorumin ensimmäisen kokouksen 15 vuotta sitten. Samoissa puitteissa käsiteltiin nyt asioita, joista ei vielä vuonna 2010 huolta kannettu: miten vastata tekoälyn haasteeseen, miten turvata tavallisen ihmisen digiarjen kriisinkestävyys. Kolmantena teemana olivat YK:n prosessit, joilla pyritään vahvistamaan internetin globaalin hallinnan puitteita.

Finnish Internet Forum on yksi monista kymmenistä kansallisista ja alueellisista internet- foorumeista jotka juontavat juurensa YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksista kaksi vuosikymmentä sitten.